Shiftworks (asutatud 2009) rakendab loomevaldkonna tööriistu positiivsete muutuste elluviimiseks ühiskonnas. Ettevõtte juhtprojektideks on kaks mõjukat festivalibrändi: rahvusvaheliselt tunnustatud muusikafestival ja konverents Tallinn Music Week (TMW) ning linnakultuuri- ja muusikafestival Station Narva. Olles end kehtestanud ühe tulemuslikuma kunstiliselt terviklike, rahvusvahelise haardega sündmuste korraldajana Eestis, aitab Shiftworks ka oma klientidel saavutada strateegilisi eesmärke läbi positiivse mainekujunduse ja kõrgetasemelise kultuurilise sisuloome.

 • Missioon

  Elukvaliteedi ja keskkonna parendamine, ühiskonna arengusse panustamine loova mõtlemise ja väärtuste edendajana.

 • Visioon

  Positiivne mõju ühiskonnale läbi talendivõrgustike ning valdkondadeüleste teenuste ning koostöömudelite.

 • Väärtused

  Loovus: mõtte- ja väljendusvabadus; mitmekesisuse väärtustamine ning avatus tunnustada, edendada ja ellu viia uudseid ideid valdkondade üleselt. Koostöö: inimeste, identiteetide, ideede, algatuste, brändide, organisatsioonide, valdkondade, regioonide ja riikide vahel. Koostöö ühiste eesmärkide nimel ühiskonna hüvanguks. Võrdõiguslikkus: võrdsed võimalused, kollektiivne vastutus ning erinevate mõtte- ja eneseväljendusviiside mõistmine ning respekteerimine sõltumata soost, rahvusest ja seisukohtadest – juhul, kui need ei ohusta teisi.

 • Ärimudel

  Pädevused Ürituskorraldus, kogemusdisain ja -turundus, produktsioon, sotsiaalkampaaniad; valdkondlikud ja valdkondadeülesed loovkontseptsioonid; kunstiliselt kõrgetasemelise sisu kureerimine, kultuuri-uuringud; rahvusvaheliste, üleriigiliste ja regionaalsete koostöömudelite algatamine ja rakendamine, strateegiate väljatöötamine ja elluviimine. Mõjuvaldkonnad Muusika, kunst, disain, sh talendiarendus ja -eksport; kultuuriline ja ettevõtlik mõtlemine; mõtestatud ruumikogemus; väärtuspõhine brändikoostöö; kestlik areng ja Eesti riigi rahvusvaheline kuvand.

 • Müügivõrgustik

  B2B: Osalemine rahvusvahelistel kontaktiloome üritustel ning riiklikes ja rahvusvahelistes valdkondlikes ühingutes ja töörühmades. Enam kui 10 aasta jooksul loodud üleriigiliste ja rahvusvaheliste koostööpartnerite, klientide ja sponsorite võrgustikud. B2C: Ettevõttele kuuluvad ja selle poolt hallatavad veebilehed ja sotsiaalmeediakanalid.

 • Konkurentsieelis

  Shiftworksi loov- ja kommunikatsioonialaste pädevuste ning laiapõhjalise rahvusvaheliste koostööpartnerite võrgustiku kombinatsioon on ainulaadne kogu Baltikumi valdkondlike ettevõtete seas.

 • Partnerid

  Shiftworksi Eesti ja välismaiste partnerite hulka kuuluvad ministeeriumid ja muud avaliku sektori organisatsioonid; loovettevõtted, kultuuriasutused, vabaühendused, arendusorganisatsioonid; telekommunikatsiooni- ja IT-ettevõtted; rendi-, majutus- ja lennufirmad jmt.

 • Brändid ja projektid

  Tallinn Music Week (TMW) Alates 2009. aastast toimunud TMW on üks Euroopa mõjukamaid uue muusika esitlusfestivale ja konverentse ning rahvusvahelise loovkogukonna tippsündmusi. TMW on kujunenud omataoliste rahvusvaheliste festivalide seas teenäitajaks, ühendades erinevate kunstivormide, kodanikuaktivismi ja linnaarenguga seotud teemad ning tõstes järjekindlalt esile nii kodumaist kui ka välismaist talenti. TMW tegevused on toonud rahvusvahelist tähelepanu ja loonud karjäärivõimalusi paljudele Eesti ja naaberriikide muusikutele. Lisainfo: tmw.ee Kultuuri- ja ettevõtlusalased arendustegevused Narvas Narva 2024 Eesti idapoolseima linna Narva Euroopa kultuuripealinn 2024 kandidatuuri projektijuhtimine ja kommunikatsioon, sh. eel- ja lõpptaotluse kunstilise kontseptsiooni ja arengukava koostamine ning teavitusürituste korraldamine. Lisainfo: narva2024.ee. Station Narva Alates 2018. aastast Narvas toimuv rahvusvaheline muusika- ja linnakultuuri festival, kaalukaim erinevaid kunstiliike ühendav omataoline sündmus Ida-Virumaal. Kõrgetasemelise kaasaegse kultuuriprogrammi esitlemise kõrval tutvustatakse avalikkusele regionaalseid talente ning Narvat kui Eesti kultuurielu uut sihtpunkti ja Euroopa Liidu multikultuurset piirilinna. Festivali laiem eesmärk on tugevdada ühtset inforuumi Narva, Ida-Viru ja ülejäänud Eesti vahel ning tõhustada Narvas kultuuri ja ettevõtluse alast koostööd. Lisainfo: stationnarva.ee

 • Teisi projekte

  - Konverentsi „20 aastat noorte heaks“ ja Eesti Noorsootöö Keskuse 20. aastapäeva peo korraldus Kultuurikatlas ja Proto avastustehases (2019) - Vabamu muuseumi taasavamine (2018) - Eesti Kunstiakadeemia uue hoone avamispidu (2018) - Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise algust tähistava suursündmuse kureerimine ja produktsioon Tallinnas Vabaduse väljakul (2017) - Eesti loomeettevõtjate delegatsioon Stockholmi koostöös Kultuuriministeeriumi ja EASiga (2017) - Eesti EL eesistumise kultuuripärandi konverentsi „Kultuuripärand 3.0: kasutajad ja ligipääs digiajastul“ korraldus Tartus Eesti Rahva Muuseumis koos Kultuuriministeeriumiga (2017) - Kestliku arengu eesmärkidele pühendatud kampaania „Hoolin“ Keskkonnaministeeriumi, Riigikantselei, Euroopa komisjoni Eesti esinduse, Rootsi Suursaatkonna ja Teliaga (2017 ja 2018) - Põhjamaade suurima tehnoloogiakonverentsi Slush avapeo kontseptsiooni väljatöötamine ja produktsioon Helsingis, avalikustati Eesti uus bränd ja tähistati e-Residentsuse sünnipäeva (2016) - „Sõbralik Eesti“ toetuskontsert Tallinnas Vabaduse väljakul, eesmärgiga toetada Eestis avatust, sallivust ja võrdõiguslikkust (2015) - Muusika- ja kunstifestival Kumu ÖÖ (2006-2011) - Rahvusvaheliste artistide kontserdid (alates 2009)), sh. Patti Smith (US), Morrissey (UK), Tricky (UK), Swans (US), Laibach (SI), Sunn O))) (US) - Eesti muusikatööstuse ettevõtluspäev Von Krahlis (2021) Shiftworks on Eesti muusikaekspordi ja talendiarenduse kontori Music Estonia asutajaliige ja strateegilisine partner Lisainfo: shiftworks.ee/projects

 • Tulevik

  Shiftworks keskendub ühiskondliku mõju taotlevate ürituste, ja kommunikatsiooniprojektide loomisele ja elluviimisele. Kunstilise sisu kureerimise ja teostamise ning turunduse ja kommunikatsiooni alaseid pädevusi rakendatakse ettevõtte väärtustele tuginedes. Shiftworksi tegevuste lõppeesmärgiks on positiivsed muutused korporatiivses, kultuurilises ja ühiskondlikus teadlikkuses ja käitumismudelites.