Helen Sildna. Foto: Kertin Vasser
Efterklang. Foto: Dennis Morton
Meist

Shiftworks kasutab loovlahendusi ja kultuurikuraatori oskusteadmisi positiivsete muutuste ellukutsumiseks ühiskonnas.

2009. aastal asutatud ettevõtte juhtprojektideks on kaks mõjukat festivalibrändi: rahvusvaheliselt tunnustatud talendifestival ja muusikakonverents Tallinn Music Week (TMW) ning linnakultuuri- ja muusikafestival Station Narva Euroopa Liidu idapiiril.

Shiftworksi võtmepädevusteks on muusika- ja kultuurivaldkonna tundmine ja kommunikatsioon läbi kvaliteetse sisuloome, mille tulemiks on positiivsed muutused mitmekesiste sihtgruppide kaasatuses, teadlikkuses ja hoiakutes. Ettevõtte rahvusvaheline võrgustik muusika- ja loomevaldkonnas on unikaalne kogu regioonis. Ettevõtte teenuste portfellis on erinevad sihtotstarbelised B2B ja B2C projektid, sh konverentsid, äridelegatsioonid, kliendiüritused, kommunikatsioonistrateegiad ja loovkontseptsioonid nii rahvusvahelisel, riiklikul kui ka piirkondlikul tasandil.

Missioon

Jätkusuutliku, kaasava ja lõimunud ühiskonna arendamine, sisult suurema ja enesekindlama Eesti ehitamine. 

Visioon

Ettevõtte tegevuste lõppeesmärgiks on positiivsed muutused ühiskondlikus, kultuurilises ja korporatiivses teadlikkuses ja käitumismudelites.

Väärtused

Loovus

Mõtte- ja väljendusvabadus, avatus tunnustada, edendada ja ellu viia uudseid ideid ja algatusi. 

Koostöö

Inimeste, identiteetide, ideede, algatuste, brändide, organisatsioonide, valdkondade, regioonide ja riikide vahel – ühiste eesmärkide nimel ühiskonna hüvanguks.

Võrdõiguslikkus

Võrdsed võimalused, kollektiivne vastutus, mitmekesisuse väärtustamine ning erinevate mõtte- ja eneseväljendusviiside respekteerimine sõltumata soost, rahvusest ja ühiskonnagruppidesse kuuluvusest.

Ärimudel

Pädevused

Ürituskorraldus, kogemusdisain ja -turundus, produktsioon, sotsiaalkampaaniad; valdkondlikud ja valdkondadeülesed loovkontseptsioonid; kunstiliselt kõrgetasemelise sisu kureerimine; rahvusvaheliste, üleriigiliste ja regionaalsete koostöömudelite algatamine ja teostus, strateegiate väljatöötamine ja elluviimine. Sünergiaprojektide ja uudsete partnerluste ellukutsumine. Rahvusvaheline turundus muusika- ja loomesektoris.

Mõjuvaldkonnad

Muusika, kunst, disain, sh talendiarendus ja -eksport; kultuuriline, ühiskondlik ja ettevõtlik mõtlemine; mõtestatud ruumikogemus; väärtuspõhine brändikoostöö; kestlik areng; Eesti riigi rahvusvaheline kuvand.

Müügivõrgustik

B2B:

Osalemine rahvusvahelistel kontaktüritustel ning riiklikes ja rahvusvahelistes muusika- ja loomevaldkonna ühingutes, erialaliitudes ja töörühmades. Enam kui 15 aasta jooksul loodud üleriigiliste ja rahvusvaheliste koostööpartnerite, klientide ja sponsorite võrgustikud.
B2C: Ettevõttele kuuluvad ja selle poolt hallatavad veebilehed, kliendiandmebaasid ja sotsiaalmeediakanalid.

Sotsiaalmeedia kanalite järgijaskond (oktoober 2023)
Shiftworks Facebook: 2900+
TMW Facebook: 26 000+; Instagram: 10 800+; Twitter: 2900+; LinkedIn: 700+; TikTok: 200+
Station Narva Facebook: 3600+; Instagram: 1400+

Rahvusvahelised meilinglistid: 7500 kontakti
Eesti-sisesed meilingilstid: 3900 kontakti
Soome muusikatööstuse meilinglistid: 610 kontakti

Partnerid

Shiftworksi Eesti ja välismaiste partnerite hulka kuuluvad ministeeriumid ja muud avaliku sektori organisatsioonid; muusika- ja loovettevõtted ning organisatsioonid, kultuuriasutused, vabaühendused, arendusorganisatsioonid; telekommunikatsiooni- ja IT-ettevõtted; rendi-, majutus- ja lennufirmad jmt.

Konkurentsieelis

Shiftworksi iseloomustab oskus kaasata ja aktiveerida erinevaid ühiskonnagruppe avatud meelel uusi võimalusi ja lahendusi proovima.
Ettevõttel on 15 aasta jooksul välja töötatud laiapõhjaline rahvusvaheline võrgustik muusika- ja loometööstuse ringkondades.

Shiftworksi loov- ja kommunikatsioonialaste pädevuste ning üleriigiliste, regionaalsete ja rahvusvaheliste koostööpartnerite laiapõhjalise võrgustiku kombinatsioon on ainulaadne kogu Põhja-Balti valdkondlike ettevõtete seas.

Ettevõte töötab valdkondade ja distsipliinide üleselt nii Eestis kui rahvusvaheliselt, olles harjunud kõnetama ning kokku tooma erinevaid ühiskonnagruppe. Kuueaastane töökogemus Ida-Virus on treeninud oskusi töötada ka venekeelse elanikkonnaga, leides ühisosa nii erineva sissetuleku, kultuuritausta kui sotsiaalse kuuluvusega gruppide seas. 

Brändid ja projektid 

Tallinn Music Week (TMW)

Alates 2009. aastast toimunud TMW on üks Euroopa mõjukamaid uue muusika ja linnakultuuri festivale ning rahvusvahelise muusikatööstuse ja loovkogukonna tippsündmusi.

Festivali tuum on uue muusika talendifestival ja konverents, mis pakub huviväärset nii muusikavaldkonna professionaalidele, kultuurisektori edendajatele kui ka erinevate valdkondade ettevõtjatele ja poliitikakujundajatele.

TMW on kujunenud omataoliste rahvusvaheliste festivalide seas teenäitajaks, ühendades muusika, erinevate kunstivormide, kodanikuaktivismi ja linnaarenguga seotud teemad ning tõstes järjekindlalt esile nii kodumaist kui ka välismaist talenti. TMW tegevused on toonud rahvusvahelist tähelepanu ja loonud karjäärivõimalusi paljudele Eesti ja naaberriikide muusikutele. Lisainfo: tmw.ee

TMWi strateegiline partner muusikavaldkonnas on Eesti muusika ekspordi- ja arenduskeskus Music Estonia.

TMW on rahvusvahelise muusikakonverentse ja talendifestivale ühendava föderatsiooni FoMC asutajaliige, Euroopa talendivahetusprogrammi ESNS Exchange liige ning ülemaailmse soolise võrdõiguslikkuse võrgustiku Keychange ja Euroopa maailmamuusika platvormi UPBEAT partnerfestival.

Kultuuri- ja ettevõtlusalased arendustegevused Ida-Virumaal ja Narvas

Narva 2024

Eesti idapoolseima linna Narva Euroopa kultuuripealinn 2024 kandidatuuri algatamine, projektijuhtimine ja kommunikatsioon, sh. eel- ja lõpptaotluse kunstilise kontseptsiooni ja arengukava koostamine ning teavitusürituste korraldamine. Lisainfo: narva2024.ee.

Station Narva

Alates 2018. aastast Narvas toimuv rahvusvaheline muusika- ja linnakultuuri festival, kaalukaim erinevaid kunstiliike ühendav omataoline sündmus Ida-Virumaal. Kõrgetasemelise kaasaegse kultuuriprogrammi esitlemise kõrval tutvustatakse avalikkusele regionaalseid talente ning Narvat kui Eesti kultuurielu uut sihtpunkti ja Euroopa Liidu multikultuurset piirilinna. Festivali laiem eesmärk on tugevdada ühtset inforuumi Narva, Ida-Viru ja ülejäänud Eesti vahel ning tõhustada Narvas kultuuri ja ettevõtluse alast koostööd. Lisainfo: stationnarva.ee

Ida-Viru Loomeklaster

Shiftworks on Ida-Viru Ettevõtluskeskuse (IVEK) poolt loodud Ida-Viru Loomeklastri üks algatajaid ja asutajaid. Klastri eesmärgiks on toetada ettevõtlikkuse levikut ja loomevaldkonna ettevõtlust Ida-Viru maakonnas. Lisainfo: loomeklaster.ee 

Muusikaüritused, loovkonverentsid, kohtumised ja delegatsioonid

Teisi projekte

 • Kontserdikorraldus: Patti Smith, Feist, Efterklang, Laibach, SUNN O))), GusGus, José González, Nils Frahm jpt.
 • Euroopa Komisjoni Eesti esinduse venekeelsete sotsiaalmeedia kanalite haldus
 • Koostöös UNESCO muusikalinna Tallinnaga muusikavaldkonna roheraideri ja säästva arengu eesmärkide rakendamise suuniste loomine. Projekt keskendub jätkusuutliku ja keskkonnasõbraliku kultuurikorralduse ja -turismi edendamisele Eestis (2023)
 • Konverentsi „20 aastat noorte heaks“ ja Eesti Noorsootöö Keskuse 20. aastapäeva peo korraldus Kultuurikatlas ja Proto avastustehases (2019) 
 • Narva kandidatuuri ettevalmistamine Euroopa kultuuripealinnaks 2024 (2018-2019)
 • Vabamu muuseumi taasavamine (2018)
 • EKA uue hoone avamispidu (2018) 
 • Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise avasündmuse korraldus Vabaduse väljakul (2017)
 • Eesti loomeettevõtjate delegatsioon Stockholmi koostöös Kultuuriministeeriumi ja EASiga (2017)
 • Eesti EL eesistumise kultuuripärandi konverentsi „Kultuuripärand 3.0: kasutajad ja ligipääs digiajastul“ korraldus Tartus Eesti Rahva Muuseumis koos Kultuuriministeeriumiga (2017)
 • Kestliku arengu eesmärkidele pühendatud kampaania „Hoolin“ Keskkonnaministeeriumi, Riigikantselei, Euroopa komisjoni Eesti esinduse, Rootsi Suursaatkonna ja Teliaga (2017 ja 2018)
 • Tehnoloogiakonverentsi Slush avapeo korraldus Helsingis, kus esitleti Eesti uut brändi ja tähistati e-Residentsuse sünnipäeva (2016) 

Tulevikuvisioon

Shiftworks esindab teenuste portfelli, mille tunnusteks on kõrge kunstiline kvaliteet, valdkondi ühendav sünergia, eriilmelisi sihtgruppe kaasav kommunikatsioon, regionaalne kaasatus, rahvusvaheline ambitsioon ning positiivne muutus.

TMW ja Station Narva festivalid on Shiftworksi avalikud esindusüritused, mis panustavad ettevõtte missiooni: jätkusuutliku, kaasava ja lõimunud ühiskonna arendamisse – sisult suurema ja enesekindlama Eesti ehitamisse. (Alates 2024 korraldaja MTÜ Muusikanädal)

Äriarenduse eesmärgid 2023-2026

Aastatel 2020-2022 oli ettevõtte tegevus häiritud nii pandeemia tõttu kui sõja puhkemise tõttu Ukrainas.

Alates aastast 2023 on Shiftworksi poolt korraldatavate sündmuste müüginumbrid tõusuteel ning ettevõte on arendamas välja teenuste portfelli, mis pakub lisaväärtust tegevussuundades:

 • Kontserdikorraldus
 • Kunstiliste kontseptsioonide ja ruumilahenduste loomine sündmuskorralduses
 • Harivate kunstituuride, delegatsioonide, ja elamustuuride korraldamine ettevõtetele ja organisatsioonidele
 • Mitmekesistele sihtgruppidele suunatud kommunikatsiooniprojektide juhtimine ja läbiviimine
 • Muusika- ja loomevaldkonna ettevõtete strateegiline nõustamine rahvusvahelises turunduses ja kontaktiloomes
 • Kultuuri- ja spordiürituste sponsorluse ja brändikoostööde nõustamine
 • Muusikavaldkonna nõustamine Euroopa toetuste osas

2023. aastast oleme hankepartner Euroopa Komisjoni Loov Euroopa osakonnale, mille raames viime ellu 4-aastast Euroopa muusikapoliitika arendusprojekti, korraldades kaks kõrgetasemelist kultuuripoliitika konverentsi Brüsselis.

Uudis:
17.01.2023 The European Commission strengthens the dialogue with the music sector
11.01.2023 Music Moves Europe Dialogues