Shiftworks (asutatud 2009, kuni 2017 kandis nime Musiccase) spetsialiseerub peamiselt ürituste korraldamise ning muusikapõhise ja kunstilise loome edendamisele, samuti turundus- kommunikatsiooni- ja loovprojektide käivitamisele ja elluviimisele nii rahvusvahelisel, üleeestilisel kui ka regionaalsel tasandil. Lisaks tunnustatud rahvusvaheliste ürituste nagu igaastane muusika- ja linnakultuurifestival Tallinn Music Week (TMW) korraldamisele, sisaldab ettevõtte portfolio ka konverentside, kliendiürituste ning erinevate B2B ja B2C projektide korralduse ja kommunikatsiooniga. Shiftworksi ettevõtmiste tulemuseks on positiivsed muutused korporatiivses, ühiskondlikus ja kultuurilises teadlikkuses ja käitumismudelites.

Valdkondlikud pädevused ja keskendumine projektide kunstilisele väärtusele ja kestlikule mõjule on kinnistanud Shiftworksi ühe ainulaadsema uudsete kontseptsioonide novaatorina kogu Baltikumis.

 • Missioon

  Elukvaliteedi ja keskkonna parendamine, ühiskonna arengusse panustamine loova mõtlemise ja väärtuste edendajana.

 • Visioon

  Positiivne mõju ühiskonnale läbi talendivõrgustike ning mitmetasandiliste teenuste ja koostöömudelite loomise ja elluviimise.

 • Väärtused

  Loovus: avatus tunnustada, edendada ja ellu viia uudseid ideid erinevates valdkondades

  Võrdsus ja kestlikkus: võrdsed võimalused, kollektiivne vastutus ning erinevate mõtte- ja eneseväljendusviiside võimestamine sõltumata subjekti soost, rahvusest ja seisukohtadest – juhul, kui need ei ohusta teisi

  Koostöö: inimeste, identiteetide, ideede, algatuste, brändide, organisatsioonide, valdkondade ja riikide vahel.

 • Müügivõrgustik

  B2B: Osalemine rahvusvahelistel networking üritustel, riiklikes ja rahvusvahelistes valdkondlikes ühingutes ja töörühmades; üleriigilised ja rahvusvahelised koostööpartnerite võrgustikud.

  B2C: Ettevõttele kuuluvad veebilehed ja sotsiaalmeediakanalid ning laiapõhjaline kliendivõrgustik.

 • Partnerid

  Meie riiklike ja rahvusvaheliste partnerite hulka kuuluvad ministeeriumid ja muud avaliku sektori organisatsioonid, loovettevõtted, kultuuriasutused, vabaühendused, arendusorganisatsioonid, telekommunikatsiooni- ja IT-firmad, rendifirmad, lennufirmad ja hotelliketid.

 • Konkurentsieelis

  Shiftworksi loov- ja kommunikatsioonialaste pädevuste ning laiapõhjalise rahvusvaheliste koostööpartnerite võrgustiku kombinatsioon on ainulaadne kogu Baltikumi valdkondlike ettevõtete seas. Regiooni novaatorlikema kontseptsioonide edendajana on ettevõte alles realiseerimas oma täit potentsiaali.

 • Tulevik

  Algselt peamiselt muusikakesksetele üritustele spetsialiseerunud Shiftworks on tegevusvaldkondade haaret laiendanud, kujunedes multidistsiplinaarsete ja valdkondadeüleste ürituste ja kommunikatsiooniprojektide loojaks, korraldajaks ja teenusepakkujaks. Shiftworks keskendub ka edaspidi enam kõrgtasemeliste, ühiskondliku mõju poole pürgivate kontseptsioonide loomisele ja elluviimisele, rakendades ürituskorralduse, kunstilise sisu kureerimise ning turunduse ja kommunikatsiooni alaseid pädevusi koostöös mitmekülgsete loovtiimidega.