Kestliku arengu eesmärgid

Kestliku arengu eesmärgid

Et leida tasakaalu planeedi piiratud ökoloogiliste ressursside ja inimeste heaolu vahel, leppisid aastal 2015 ÜRO riigid kokku, et liigutakse kestliku arengu eesmärkide poole aastani 2030 nii riikide tasandil kui ka rahvusvaheliselt.

Shiftworks on aastast 2017 tegelenud kestliku arengu eesmärkide tutvustamisega Eestis läbi festivali erinevate tegevuste ja programmiosade. Tegevuste kesksed märksõnad on olnud hooliv ja märkav digikultuur, inimsõbraliku linnaruumi arendus, vähemuste kaasamine, sooline võrdõiguslikkus ja keskkonnateadlik käitumine. Aastal 2022, Venemaa kallaletungiga Ukrainale, lisandus nimekirja “rahu, õiglus ja tugevad institutsioonid”. Keskendume keskkonnateadliku mõtteviisi tutvustamisele, vaimse tervise küsimustele ning kultuurisektori taastumisele ja elujõulisuse säilitamisele. Juhindume oma tegevuses ka Eesti riigi kestliku arengu strateegia eesmärgist „Eesti kultuuriruumi elujõulisus“, mis keskendub Eesti kui rahvusriigi järjepidevuse ja elujõulisuse tagamisele kultuuri kaudu. Kestliku arengu väärtushinnangud, meetodid, käitumismudelid, meele- ja elulaad on ühiskonnaelu uuendus, mida on võimalik edukalt ellu viia kultuuri kaudu.

Tuues kokku muusika- ja kultuurisektori esindajad, institutsioonid, kogukonnaalgatused, ettevõtjad ja teadlased, võtame TMW-i konverentsil ja läbi teiste projektide luubi alla selle, kuidas muusika- ja kultuurivaldkond saab panustada kestliku arengu eesmärkide realiseerumisse ühiskonnas.

Täpsemalt töötame järgmiste eesmärkidega:

Vaimne tervis muusika- ja loometööstuses ja noorte seas, sh. pandeemiast ja isolatsioonist tingitud ebakindlus ja ärevus, küberkiusu probleemid.

Noorte loomehäkk, mille eesmärgiks on leida lahendusi noorte vaimse tervise väljakutsetele. 7.–9. mail 2021 virtuaalselt toimunud häkatonil valminud lahenduste paremikku esitleti TMW 2022-l.

TMW avalikud vestlused “Jutud”. Koostöös Telia #suurimjulgus kampaaniaga vestlusring noortele küberkiusamisest ja netiketist (2019); arutelu noorte depressioonist, pandeemia- ja kliimaärevusest ning selle avaldumisvormidest uue põlvkonna popmuusikas (2020).

Järgime soolise tasakaalu põhimõtteid programmis ning loome naistele ja soovähemustele võimalusi osaleda aktiivselt muusikaelus.

TMW on partnerfestival rahvusvahelises Keychange võrgustikus, mille eesmärk on muuta muusikatööstus kaasavamaks ning toetada festivale ja muusikaorganisatsioone soolise tasakaalu saavutamisel aastaks 2022. Selle nimel tegeletakse naissoost ja soovähemuste esindajatest muusikutele ja muusikavaldkonna spetsialistidele rahvusvaheliste esinemis- ja koostöövõimaluste loomisega ning lahendatakse struktuurset ebavõrdsust muusikatööstuses.

Keychange’i eelmise etapi üks fookusüritusi toimus TMW 2018 raames, mil saavutati esimese rahvusvahelise konverentsina Eestis esinejate seas sooline tasakaal. Käimasoleva etapi üks võtmeüritus on plaanitud toimuma TMW 2024 raames, kus projekti osalejad ja esindajad kohtuvad kultuurivaldkonna poliitikakujundajatega laiemaks muusikatööstuse strateegiate edendamise aruteluks.

TMW raames on toimunud ka soolist tasakaalu edendavad arutelud ja töötoad muusikavaldkonnas tegutsevate naiste võimestamisele pühendunud rahvusvahelise organisatsiooni ShesaidSo juhtimisel.

Alaesindatud ühiskonnaliikmete kaasamine kultuuri kaudu; tegevused venekeelse kogukonna, erivajadustega inimeste, eakate, noorte ja soovähemuste (vt. ka SDG5: sooline võrdõiguslikkus)  kaasamisel.

TMW loob vähelõimunud ühiskonnaliikmetele – venekeelsele kogukonnale, eakatele, noortele ja madalama sissetulekuga elanikele – uudseid võimalusi osaleda festivali tegevuste kaudu Eesti ühiskonnas, pakkudes oma võrgustike ja programmide kaudu paremat ligipääsu loomesektori tegevustele, enesetäienduse võimalustele ja kodanikuühiskonna algatustele. Samuti tõstab festival esile tõmbekeskustest eemal asuvaid ja/või ebasoodsas olukorras olevaid piirkondi (Lasnamäe, Kopli, Narva ja Ida-Virumaa). TMW hoolitseb ka selle eest, et festivalile pääseksid ligi ka liikumispuudega inimesed ning võimaldab tasuta linnaprogrammi üritustel osaleda igas eas ja sissetulekuga inimestel.

 • Tallinn–Narva Music Week. 2022. aastal toimus TMW nii Tallinnas kui ka Narvas.
 • Station Narva. Alates aastast 2018 ettevõtte Shiftworks ja Narva tiimi koostöös toimuv festival Station Narva elavdab Narva ja kogu Ida-Viru kultuurielu ja ettevõtlust ning toob valdavalt venekeelse elanikkonnaga piirilinna uut publikut ja positiivset tähelepanu. Rahvusvahelises programmis esinevad ka Ida-Virumaa ja eestivene muusikud ning festivali teostuses on oluline roll kohalikul tiimil.
 • Shared Space on rahvusvaheline projekt, mille oleme käivitanud kolme partneriga ühise eesmärgiga avada oma organisatsiooni uksed uuel moel ja kaasata siiani väheesindatud kogukondi, kasvatada usaldust, kaasatust ja sallivust. Koostööpartnerid Euroopa projektis on TMW ja Station Narva Eestis, Tampere-Talo Soomes ja WORM Rotterdam Hollandis.
 • Lasnamäe pühapäev. Koostöös kodanikualgatusega Lasnaidee toimuvad tasuta linnalava-kontserdid, vestlusringid, kinoseansid ja näitused Lasnamäe kogukonna-aedades ning nende piirkonnas asuvate algatuste ja organisatsioonide osalusel.
 • TMW osalus heategevates algatustes: „Lapsed söönuks“ (2017), Plaadituru, TMW ja vähiravifondi „Kingitud Elu“ heategevuslik plaaditurg vähihaigete toetuseks (2020).

Kaasavad kogukonnad ja avalik ruum; pandeemiast räsitud kultuuritaristu ümbermõtestamine ja taastamine, linnakeskkondade uudne kasutus ja uus elu läbi kultuuri.

 • Tallinn–Narva Music Week. 2022. aastal toimus TMW nii Tallinnas kui ka Narvas.
 • Tallinna vanalinna taaskäivitamine koostöös Tallinna linnavalitsuse, noorte arhitektide, restoranide ja linnalavadega.
 • Kõrvale jäetud linnaosade või lokatsioonide uuskasutus: näiteks nõukogude aegsesse garaažlasse festivaliks rajatud mänguruum, näitus ja kontserdiala koostöös EKA tudengitega (2017), inimkeskse linna aktsioon Peatävava toetuseks Viru ringil koostöös Tallinna linna ja toetajatega Viru Keskus, Telia, Nordic Hotel Forum ja Eesti Meedia (2018), Põhja-Tallinna populariseerimine koos partneritega Telliskivi Loomelinnak ja Koplifest.

Seotud uudised: 

Festivalide ja kultuuriürituste süsinikujalajälg, jäätmekäitlus, ringmajandus, keskkonnateadliku mõtteviisi ja harjumuste tutvustamine.

 • TMW algatatud kultuuriklaster koostöös Rohetiigriga.
 • #hoolin kampaania 2017–2018. Targale tarbimisele keskendunud kampaania #hoolin raames sai festivalil tutvuda kestliku arengu eesmärkidega, näha keskkonnateemalisi filme, osaleda temaatilistel vestlustel ning lastele ja noortele suunatud targa tarbimise teemalisel videokonkursil „Minu keskkonnasõbralik pere”. Kampaaniasse panustasid Keskkonnaministeerium, Keskkonnainvesteeringute Keskus, Telia Eesti, Euroopa Komisjoni Eesti Esindus, Riigikantselei, Rootsi Saatkond, Arengukoostöö Ümarlaud AKÜ, Pagulasabi, Velvet.
 • „Trash Cooking“ õhtusöögid TMW 2017 raames, eesmärgiga informeerida inimesi toidujäätmete nutikaist ning kestlikest  kasutusviisidest. Igalt ostetud õhtusöögipiletilt annetati 5 eurot Eesti Toidupanga heategevusalgatusele „Lapsed söönuks“. Partnerid: Solaris Keskus, Kärbes (Vaba Lava), Telliskivi Loomelinnak, Toidupank, Umami, Mjuk kombucha + Heyday, Solaris Keskuse toidupood ning erinevad toorainete maaletoojad.
 • Noorte tasuta linnalava kontserdid ja teise ringi ostluse aktsioon Uuskasutuskeskuses (2017–2018).

Seotud uudised:

Edendame kultuurivaldkonna positsiooni ühiskonnas ning toetame kõigi ühiskonnagruppide õigust osaleda kultuurielus ja saada osa selle edusammudega kaasnevatest hüvedest ning vähemusgruppide õiguste parandamist. Rahu ja õigluse nimel saame kõik midagi ära teha.

 • Tallinn–Narva Music Week. TMW 2022 ühendfestivaliga Tallinnas ja Eesti idapoolseimas linnas Narvas tähistati solidaarsust, koos tegemist ja koos olemist. 
 • TMW 2022 avavestlus: Muusika mõju kriisis ja konfliktis

Seotud uudised:

Shiftworks ja selle esindusprojektid Tallinn Music Week ja Station Narva toetavad ja kaitsevad Eesti kultuuri pakkudes platvormi kunstilisele eneseväljendusele, innustades kultuuride vahetust, kaasates kohalikke kogukondi ja panustades rahvusvahelisse tunnustusse.