News

Narva 2024 kunstiline kontseptsioon: jõgi – piir – sild

Kuupäev

Narva 2024 kunstilise programmi selgroog on Narva jõgi, igaveses muutumises võimas loodusjõud, mis moodustab loodusliku piiri kahe kalda vahel. Jõge ja piiri ületab sild, seda nii igapäevases kui ka laiemas tähenduses, ühendades kultuure, inimesi, identiteete, kunstivorme, valdkondi ja saatuseid.

Jõgi voolab läbi kunstilise programmi nagu värvikas ja tihti ka traagiline ajalugu, energia allikas, mis määras kunagi kaubanduse ning hiljem tööstuse linna arengu tuumaks, nagu pöördumatu muutus, millega linn ja inimesed peavad kohanema. Jõest leiavad inspiratsiooni programmi osad, mis tegelevad ajalooga, tööstuspärandiga, muutusega aga ka inimeste igapäevase eluga. 

Piir sümboliseerib vastuolusid ja põrkumisi aga ka kattumisi ja mitmekesisust, intrigeerivat ja inspireerivat hallala, mis asub justkui kahe maailma vahel. Piir on Narva keerulise ajaloo võimas kujund, mis kätkeb tänaste narvakate identiteeti, hetkeseisu haprust, pingeid, leppimist ja lahendust. Piiri geopoliitiline tähendus saab kunstiliste sekkumiste ja uurimustöö kaudu uue vaatenurga – inimeste igapäevasest elust kuni rahvusvaheliste suheteni pakub piir nii väljakutseid kui võimalusi. Piiriäärsest asukohast ja ajaloost tulenev “lapiteki”- identiteet pakub külluslikku materjali kunstidele. Sündmuspaigad ja rajatised, mis asuvad piiril, ootavad koosloomes sündivaid uusi tähenduskihte – alates Narva “Veneetsiast” kuni kahel pool jõge asuvate vanade kindlusteni. Lisaks väga nähtavale Euroopa ja Venemaa piirile eksisteerib ka nähtamatu piir Narva ja ülejäänud Eesti vahel, mis väljendub kõige igapäevasemalt keeleliselt. Narva 2024 ootab rahvusvahelisi kunstiprojekte piire kompama ja ületama ning toob rohkem Euroopat piirile Venemaaga. 

Sild toob kõik kokku, loob uued võrgustikud ja sidemed kohalikul, regionaalsel, rahvulikul ja rahvusvahelisel tasandil. Sild sümboliseerib ka ühenduskohti erinevate valdkondade vahel. Sild oli ja on narvakate igapäevaelu osa. Kunstilises programmis on sild ühenduslüliks kunstnike ja kogukondade, erinevate kunstiharude ja eluvaldkondade, aga ka linna ja regiooni, Narva ja Eesti, Narva ja Euroopa, Euroopa ja Venemaa vahel. Samal ajal sümboliseerib sild ka iga inimese jaoks teekonda ja uut võimalust. Kunstiline sekkumine ja koosloome ehitab silla uude, paremasse ellu.Narva 2024 pakub ka erakordset võimalust ehitada uus kultuuridiplomaatia ja pehme jõu sild Euroopa Liidu ja Venemaa vahele, kasutades ära kohaliku venekeelse kogukonna ajaloolisi juuri ja võimet olla sillaks vene kultuuri ja Euroopa väärtuste vahel. Venemaa loovkogukonna jaoks on Narva sild Euroopasse.

Jõe, piiri ja silla kontseptsioonist lähtudes ootab Narva 2024 kõigilt programmipartneritelt, kes läbivad avatud konkursi sõela kohalike partnerite kaasamist sisuliselt ja pikaajaliselt.

Jaga
Categories

Latest project

Eesti muusikaturu fookuspäev 2025

Näita rohkem