Uudised

Narva ja Virumaa kandideerimist Euroopa kultuuripealinnaks 2024 toetab 85% küsitletutest

Kuupäev

Uuringufirma Norstat küsitles 500 inimest Lääne- (156) ja Ida-Virumaal (344), kellest 75% olid kuulnud Narva kandideerimisest Euroopa kultuuripealinnaks aastal 2024 ja 85% toetasid seda ideed.

Narva linnapea Tarmo Tammiste: “Küsitluse tulemused kinnitavad et Narva ja Virumaa inimesed on meie ambitsioonika plaani Euroopa kultuuripealinnaks kandideerida omaks võtnud ja näevad selles suurt võimalust kogu piirkonna tulevikule.”

Kõige paremini on Narva 2024 ideest teadlikud keskealised (73%) ja vanemad (84%) inimesed Ida-Virumaal (79%), pigem vähem alla 25-aastased vastajad (62%). Eestlastest vastajad on ideest kuulnud ennekõike televisiooni vahendusel (66%), venelased internetist (47%) ja muude rahvuste esindajad raadiost (63%), nooremad inimesed rohkem sotsiaal- ja onlinemeediast, vanemad pigem televisioonist, raadiost ja trükimeediast. 

Narva ideed koos Virumaaga Euroopa kultuuripealinnaks kandideerida toetajaid 62% ehk sama palju, kui ideest teadlikke vastajaid. 

Põhjustena Narva kandideerimist tooks Eestile tuntust ning näitaks, et Narva on Eesti linn. 

Augusti lõpus läbi viidud küsitlusele vastajate hulgas olid representatiivselt esindatud mehed ja naised, erinevad vanusegrupid ja rahvused nii Ida- kui Lääne-Virumaal.

Euroopa kultuuripealinnaks kandideerimise eeltaotluse esitab Narva linn Eesti Kultuuriministeeriumile 1. oktoobril. Eesti Vabariigi valitsus otsustas 30. augustil, et rahastab tulevase Euroopa kultuuripealinna programmi elluviimist samaväärselt kohaliku omavalitsuse panuse ja teiste finantsallikategakuni 10 miljoni euroga

Jaga
Kategooriad

Uusimad projektid

Station Narva 2024

Näita rohkem