Euroopa Komisjoni Eesti esinduse venekeelse sotsiaalmeedia haldus

Kuupäev

Shiftworks koostöös MTÜ-ga Plug  haldab Euroopa Komisjoni Eesti esinduse venekeelset sotsaalmeediat alates 2020. aasta detsembrist.

Euroopa Komisjoni Eesti esindus on komisjoni kohalik esindaja asukohaga Tallinnas, mille ülesandeks on:

  • selgitada Eesti inimestele, kuidas ELi poliitika mõjutab nende elu;
  • anda Eesti valitsusele, riigiasutustele ja teistele huvitatud isikutele usaldusväärset teavet ELi kohta;
  • anda Eesti pressile ja meediale infot olulisematest sündmustest ELi poliitikas;
  • vahendada Euroopa Komisjoni sõnumeid Eesti elanikele;
  • anda komisjonile teavet Eestis aset leidvate olulisemate poliitiliste, majanduslike ja ühiskondlike sündmuste kohta.

Üheks kõige olulisemaks sihiks on esindus seadnud kaasata Eesti kodanikke Euroopa asjades kaasa mõtlema ja sõna sekka ütlema.

Portfoolio