Jätkusuutlik muusikalinn

Kuupäev

Tallinn Music Weeki (TMW), Viljandi pärimusmuusika festivali ja UNESCO muusikalinna Tallinna koostöös on valmimas muusikavaldkonna roheraider ja säästva arengu eesmärkide rakendamise suunised.

Projekt keskendub jätkusuutliku ja keskkonnasõbraliku kultuurikorralduse ja -turismi edendamisele Eestis. Selle tulemusena valmivad ÜRO säästva arengu eesmärkidega ühilduvad keskkonnahoidlike muusikaürituste korralduse suunised ning kestliku muusikaturismi väärtuspakkumine Tallinna muusikasektorile. 

Projekti raames viiakse Eesti muusikaorganisatsioonide seas läbi käibel olevate keskkonnasäästlike lahenduste ja tulevikuvõimaluste teemaline küsitlus ning kaardistatakse kodu- ja välismaiste ekspertide osalusel toimuvates ümarlaudades nii häid valdkondlikke näiteid kui ka murekohti. Käsitletavad teemad ulatuvad toitlustusest transpordi, energia- ja ressursitõhususeni ning ümbruskonna ja kogukonnaga arvestamisest kestlike sündmuste edukust määrava kommunikatsioonini. Projekti valmimisel võetakse arvesse ka Euroopa kultuuripealinna Tartu 2024 ja Tallinna rohelise pealinna 2023 parimaid kogemusi ja praktikaid. 


Toimunud ümarlauad:

Eesti muusikaturu fookuspäeval: Roheraider ja keskkonnateadlik korraldus – kas rohepesu või vääramatu tulevik? (06.04)
Vaata salvestust või loe kokkuvõtet

HoReCa sektor ja jätkusuutlik muusikavaldkond (21.04)
Vaata salvestust või loe kokkuvõtet

TMW konverentsil: jätkusuutlikud muusikafestivalid ja muusikaturism (13.05)
Vaata salvestust või loe kokkuvõtet

Keskkonnateemade kommunikatsioon ja jalajälje mõõtmine (23.05)
Vaata salvestust või loe kokkuvõtet


Projekt saab teoks TMW ja Viljandi pärimusmuusika festivali koostöös, rakendades mõlema festivali keskkonnateadlikke aluspõhimõtteid ning TMWi korraldava ettevõtte Shiftworks kestliku arengu eesmärke. Tuginedes ka Tallinna rohelise pealinna 2023 strateegiale ja Euroopa kultuuripealinna Tartu 2024 keskkonnategevuse raamistikule, kaasatakse UNESCO muusikalinna Tallinna toel valmivasse projekti parim valdkondlik teadmine ja kogemus.

Eesti muusikaturu fookuspäev 2023. Foto: Aron Urb
Portfoolio