News

TMW ja UNESCO muusikalinn Tallinna eestvedamisel on valminud säästliku muusikalinna strateegia

Kuupäev

Photo: Saara Mildeberg

Tallinn Music Weeki (TMW), Viljandi pärimusmuusika festivali ja UNESCO muusikalinna Tallinna koostöös on valminud muusikavaldkonna roheraider ja säästva arengu eesmärkide rakendamise suunised. Projekti esitlus toimus 13. detsembril Tallinnas Philly Joe´s jazziklubis.  

Tallinna muusikasektori roheraider ehk juhend muusikaürituste korraldajatele koondab soovitusi keskkonnahoidlike sündmuste korraldamiseks. Roheraider aitab korraldajal lihtsamini siduda korralduspõhimõtted ÜRO säästva arengu eesmärkidega.

Projekti koordinaatori ja TMW jätkusuutlikkuse juhi Kertu Sülla sõnul on roheraider ennekõike tööriist muusikaürituste korraldajatele, mis aitab sammudena muuta muusikavaldkonda keskkonnasäästlikumaks. “Selle eesmärk on olnud tuua võimalikult selgeid ja praktilisi suuniseid koos konkreetsete päriseluliste näidetega. Aitäh Kirsika Meresmaale Viljandi pärimusmuusika festivali tiimist, kelle panus roheraideri valmimisse on olnud asendamatu!”

Roheraider on jagatud kaheksaks punktiks, alustades eneseanalüüsist, kattes suuremad keskkonnamõju tekitajad korralduses ja lõpetades kommunikatsiooniga. Igas alapeatükis on välja toodud võimalikud tegevused nii miinimumtasemel kui ka edasijõudnud vaates. Tegevuste juures on konkreetsed näited Tallinna, muu Eesti või välissündmuste korraldajatelt.

Projekti raames viidi Eesti muusikaorganisatsioonide seas läbi käibel olevate keskkonnasäästlike lahenduste ja tulevikuvõimaluste teemaline küsitlus ning kaardistati kodu- ja välismaiste ekspertide osalusel toimuvates ümarlaudades nii häid valdkondlikke näiteid kui ka murekohti. Käsitletavad teemad ulatusid toitlustusest transpordi, energia- ja ressursitõhususeni ning ümbruskonna ja kogukonnaga arvestamisest kestlike sündmuste edukust määrava kommunikatsioonini. Projekti valmimisel võeti arvesse ka Euroopa kultuuripealinna Tartu 2024 ja Tallinna rohelise pealinna 2023 parimaid kogemusi ja praktikaid. 

Alates 2024. aasta kevadest on linna muusikakorraldajatel soovituslik ürituse korraldamisel roheraiderist lähtuda.

Lisainfo UNESCO muusikalinn Tallinna kodulehel.

About this project

Jätkusuutlik muusikalinn

Näita rohkem